Miljøsertifisering

ISO14001

Vi representerer en av verdens absolutt ledende bilprodusenter når det gjelder miljøsatsning. Toyota har latt seg sertifisere til miljøstandarden ISO 14001 for produsenter, de har mottatt flere FN priser for sine resultater på området, og har derved allerede bygget fundamentet for sitt “Action for tomorrow” prosjekt. Det siste er en filosofi for det 21. århundre om å utvikle rene sikre produkter, og samtidig muliggjøre et godt liv for menneskene. Miljøbilen Prius og Mirai (kommer 2016) er et resultat av denne filosofien.

Toyota Drammen er ISO14001 sertifisert

Vår miljøpolitikk

Visjon

Toyota Drammen vil være en miljøeffektiv forhandlervirksomhet i Bauda-konsernet. Dette skal gjenspeiles i et trygt og godt arbeidsmiljø for de ansatte, bærekraftig drift og lønnsomhet for virksomheten.

Miljøpolitikk for Toyota Drammen AS 

Drammen skal drive en kontinuerlig forbedringsprosess når det gjelder effektivt miljøarbeid.

Vi skal redusere vår miljøpåvirkning innen områder som:

  • Innkjøp av produkter til egen drift
  • Avfall
  • Salg av bil Toyota

Drammen skal oppfattes som en seriøs aktør som i tillegg til å oppfylle miljølovgivning og miljøkrav, også skal sette standarden for miljøarbeid i bilbransjen. Vi skal bruke Toyotas visjon om "Null Utslipp" som motivasjon for å gjøre lokale tiltak som underbygger visjonen. Vi skal gi våre ansatte den nødvendige opplæringen som kreves for å utføre arbeidsoppgaver i tråd med vår miljøpolitikk, slik at det bidrar til et godt og trygt arbeidsmiljø. Vi skal forholde oss til, og overholde, gjeldende lover og regelverk, som omfatter vår virksomhet og som danner grunnlaget for vårt HMS arbeid.

Hva er ISO 14001?

ISO 14001 er miljøstyring.
Miljøstyring er et redskap til bruk for å redusere bedrifters innvirkning på det ytre miljøet. ISO 14001 går enkelt fortalt ut på at bedriften formulerer en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, for så å styre aktiviteter, produkter og tjenester for å nå disse målene. Det er en egen sertifiseringsording for ISO 14001 som revideres hvert år.

Kaizen

Kontinuerlig forbedring er også et begrep innen ISO fordi ISO består av kontinuerlig forbedring innen miljøledelse, bedriften skal hele tiden arbeide for å redusere sin ytre miljøpåvirkning. Når målsettingene Toyota Drammen har satt som forbedrings områder er oppnådd, skal vi sette nye målsettinger for å bli enda litt bedre.

Det er etablert prosedyrer for de forskjellige områdene bedriften kan påvirke det ytre miljøet, men mange av prosedyrene er ting vi allerede gjør, men nå har de blitt skrevet ned.